Pomohli mi 4 dlaždice – 2 na stupátko a 2 na doraz päty. Všetky vrstvy som naraz spiekol dokopy | Foto Maroš Lenčéš