Snažil som sa navŕtať dierky presne podľa originálu, ale márne :-) | Foto Maroš Lenčéš