Další Kábajk – krásný vytuněný K-Bike K5 White sensation