Jirka Ešner lisuje ložiska do nábojù. Jeho dílna je velmi vkusnì vyzdobená