Pradědeček skládacích koloběžek – Mibo Mastr 16/12 – ještě s původním hranatým rámem