Zdraví a v kondici, překvapující studie… >Priblizovadla.cz
Partner rubriky Koloběžky  

Zdraví a v kondici, překvapující studie…


Celý článek Spousta lidí – mě nevyjímaje – tvrdí, že koloběžkování je navýsost zdravý způsob pohybu. Všichni, co to říkáme, to máme vyzkoušené na vlastním těle. Ale znáte to, mnozí jsou nedůvěřiví. Chtějí slyšet názory odborníků – lékařů, fyzioterapeutů, vědců… Konec dohadů, je zde studie, která mluví jasně. Je to zdravé 🙂
 
 

Tuto studii nechala vypracovat firma Kostka – kolobka, s jejímž laskavým svolením ji na Přibližovadlech velmi rád „přetiskuji“. Věřím, že i našim čtenářům tento zajímavý materiál „přijde k duhu“. Ještě stále nejste rozhodnutí, zdali je koloběžka pro vás to pravé? Pak by vám následující studie mohla usnadnit rozhodování.
 

Zdraví a v kondici, překvapující studie… o jízdě na koloběžce

 
Vědecká studie provedená českými experty potvrzuje, že jízda na koloběžce má zásadní dopad na zdraví a přímo ovlivňuje celkovou hybnost těla a přispívá k dobré fyzické kondici.

Tvrdit o čemkoliv, že je to zdraví prospěšné je dnes velmi módní. Ať už jde o pilulky, nápoje nebo činnosti a formy pohybu. Bez relevantního odborného výzkumu však vše zůstává přinejmenším v rovině teorie či zbožných přání. Proto je potěšující, že zdravotní přínosy jízdy na koloběžce potvrdila studie českých odborníků, specialistů na rehabilitační lékařství, fyzioterapii a počítačovou kineziologii. Studie je o to zajímavější, že byla prováděna i na seniorech, kteří mají s hybností velké problémy podstatně snižující kvalitu života. Výsledek výzkumného projektu byl velkým překvapením i pro specializované lékaře…
 

Zdraví a v kondici, překvapující studie… o jízdě na koloběžce

 
Spojit venkovní volnočasové aktivity a udělat maximum pro své zdraví můžete díky koloběžce. Pohyb na čerstvém jarním vzduchu je pro váš organismus skvělou vzpruhou k posílení imunity a zlepšení kondice. Koloběžka je vhodným sportovním prostředkem pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory.

Studie provedená předními českými experty ve spolupráci s českým výrobcem koloběžek Kostka, popisuje pozitivní vliv koloběhu na zdraví.
 

Koloběžka jako cesta ke zdraví a skvělé kondici

Koloběžky dávno nepatří jen dětem! Jízda na koloběžce je unikátní pohybovou aktivitou, která se čím dál více rozmáhá i mezi dospělými. A není se čemu divit – aktivuje se při ní většina svalových partií, má blahodárný vliv na kondici kloubů dolních končetin a nenáročným způsobem tvaruje svalové partie. Tyto obecně známé teze daly podnět ke zpracování odborné pilotní studie.

Vstupní hypotézy byly následně ověřovány v praktických testech a měřeních běžně užívaných ve fyzioterapii a myoskeletární medicíně – testy aktivních a pasivních pohybů (rotace a lateroflexe trupu, abdukce horní končetiny v glenohumerálním kloubu, flexe v kyčelním kloubu, Lassegův test, dorzální a plantární flexe kotníku, kolene a celé končetiny) a testy měkkých tkání.

Pohyb na koloběžce je velmi vhodnou a šetrnou aktivitou i pro osoby s nižší nebo vyšší nadváhou. Koloběžka tak může sloužit jako velmi dobrý a efektivní pomocník při její redukci.
 

Ing. Otakar Morávek | Centrum zdraví JONA, MediCentrum JONA | Spoluautor metod Computer Kinesiology a ComGym

Ing. Otakar Morávek | Centrum zdraví JONA, MediCentrum JONA | Spoluautor metod Computer Kinesiology a ComGym

Ing. Otakar Morávek:

„O jízdě na koloběžce často slýchám, že je špatná a nevhodná pro lidi s bolestmi zad. Moje praktická zkušenost je však opačná. Svým klientům s bolestmi zad jízdu na koloběžce s úspěchem doporučuji. Zvláště osobám s potížemi v bederní části páteře – pokud bylo vyloučeno závažné onemocnění. Rozhodl jsem se proto efekt jízdy na koloběžce ověřit pomocí diagnostické části systému Computer Kinesiology.“

…vysvětluje prvotní impuls pro realizaci Ing. Otakar Morávek, jeden z autorů studie.

 

Kdo jede, ten maže…

Ze všech zkoumaných parametrů vznikla řada průkazných grafů zlepšení hybnosti, kterými vás ale nechceme zatěžovat. Výsledky jsou velmi potěšující a zvolený podtitulek není chyba tisku ani autora. S trochou nadsázky se dá říct, že pouhá ¾ hodinová jízda na koloběžce působí na tělo jako skvělé „mazadlo“.
 

MUDr. Věra Hošková:

„Pokud bych to měla vyjádřit zjednodušeně – u jednotlivých sledovaných testů docházelo až k nečekanému zlepšení. Významné snížení hodnoty Celkové dysfunkce svědčí o výrazném zlepšení funkcí celého pohybového systému včetně zlepšení rovnováhy. Významné snížení hodnot nálezů v jednotlivých úsecích páteře svědčí o výrazném zlepšení pohyblivosti páteře, zlepšení funkcí především bederní páteře. Totéž se dá říct o hybnosti kloubů dolních končetin, a to zejména kyčlí.“

…popisuje výsledky pilotní studie MUDr. Věra Hošková, rehabilitační lékařka s mezinárodní atestací a zkušenostmi ze sportovního lékařství

 

MUDr. Kamil Ramík | Specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci

MUDr. Kamil Ramík | Specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci

MUDr. Kamil Ramík:

„Koloběh skýtá široké možnosti v podobě aktivního procvičování většiny svalových partií. Jízda na koloběžce je velmi vhodná na posílení a tvarování svalů dolních končetin, zpevnění hýžďových a bočních zádových svalů. Při jízdě dochází k celkové stabilizaci kyčlí a trupu. Navíc ji lze efektivně využít při aktivním snižování nadváhy.“

…uvádí MUDr. Kamil Ramík, ostravský specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci

 

Průběh a parametry testování

Dvou různých testů (v květnu a srpnu 2019) se zúčastnilo celkem 45 osob, 10 mužů a 35 žen v průměrném věku 68 let, z nichž naprostá většina stála na velké koloběžce poprvé v životě. Věkový průměr už předem napovídá věku odpovídající snížené hybnosti a avizované pozitivní výsledky studie jsou tak zároveň velmi nadějnou zprávou nejen pro seniory.
 

Zdraví a v kondici, překvapující studie… o jízdě na koloběžce

 

Mgr. Lenka Fasnerová | Odborný fyzioterapeut a sportovní instruktor

Mgr. Lenka Fasnerová | Odborný fyzioterapeut a sportovní instruktor

Mgr. Lenka Fasnerová:

„Jednotliví účastníci byli testováni před i po 45 minutové výcvikové jízdě na cestovních koloběžkách Kostka. Důraz byl přitom kladen na správnou techniku jízdy i adekvátní zátěž dle kondice, věku a anamnézy.“

…říká Mgr. Lenka Fasnerová, odborná fyzioterapeutka a instruktorka fitkoloběhu

 

Co se zkoumalo?

Ing. Otakar Morávek přibližuje, čemu se při testování stavu před a po jízdě věnovala hlavní pozornost:

„Vyhodnocovali jsme celkem 11 různých parametrů – testů funkcí pohybové soustavy systému, pohyblivost tří úseků páteře, tj. krční, hrudní a bederní a kineziologické a fyzioterapeutické testy rozsahu pohybu kyčlí, kolen a kotníků.“

 

Zdraví a v kondici, překvapující studie… o jízdě na koloběžce
Významné snížení hodnoty Celkové dysfunkce dle CK svědčí o výrazném zlepšení funkcí celého pohybového systému. Hodnoty parametru t a pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy dokazují statisticky velmi významnou změnu. Srovnání středních hodnot výstupů testovací části Computer Kinesiology ukázalo zlepšení sledovaných parametrů. Celkové zlepšení dysfunkce pohybového systému dle CK o 47,3% t=25, p=1,65E-27.
 

Zdraví a v kondici, překvapující studie… o jízdě na koloběžce

 
Je pravdou, že jen málokterý sport dokáže zpevnit zádové svalstvo tak jako právě jízda na koloběžce. Při koloběhu dochází ke stabilizaci kyčlí a trupu, což pomáhá odstraňovat bolesti a ztuhlost zad. Oproti běhu také šetříte své klouby a navíc zapojujete celé tělo. Důležité je však dbát na výběr vhodné koloběžky, jen tak dosáhnete požadovaného efektu a radosti z pohybu. Jak správně vybrat koloběžku se dočtete zde na našem webu.

Výzkumný projekt odhalil i některé vlivy působící na zdraví a kondici negativně. Při špatně zvládnuté jízdní technice nebo při zvolení koloběžky s nevhodnou geometrií může docházet k soustavnému přetěžování pohybového aparátu a k budoucímu růstu svalových dysbalancí. Což například u dětí může vést i k trvalému poškozování zdraví. Dospělý jedinec je za své rozhodování plně zodpovědný. U dětí přísluší plná zodpovědnost výhradně rodičům, kteří by měli věnovat při nákupu každého sportovního vybavení patřičnou pozornost.
 

Stručně a jasně:

„Výsledkem studie bylo zjištění, že celková dysfunkce pohybového systému u zkoumaných osob, přinesla po jízdě na koloběžce zlepšení o 47,3 %.

Podle všech zúčastněných odborníků tak výše uvedené výsledky prokazují prospěšnost jízdy na koloběžce s velkými koly. Tu zvládají i senioři, kteří na cestovní koloběžce nikdy v životě nejezdili, a testování prokázalo i u nich významné pozitivní vlivy na pohybový systém a celkovou pohybovou kondici.“

 

Pozitivní aspekty koloběžky na zdraví

Propagátoři jízdy na koloběžce doporučují koloběh jako zdravý, komplexní a kompenzační pohyb také v poúrazové terapii po operaci kolen, kyčlí, ale i vyhřezlých plotének. Zároveň uvádějí, že při koloběhu dochází:

– k současnému zapojení pravé i levé mozkové hemisféry
– zlepšení zanožení v kyčli (extenze kyčle)
– posílení svalů kolem kyčlí a kolen
– posílení svalů důležitých pro správnou chůzi

Jízdou na koloběžce rovněž účinně snižujete nadváhu a je vhodnou náhradou za již zaběhlé cardio aktivity, jako je třeba běh nebo jízda na kole.
 

Zdraví a v kondici, překvapující studie… o jízdě na koloběžce

 

Zdraví a v kondici, překvapující studie… o jízdě na koloběžce

 


 

Více informací o zdravotních benefitech koloběhu objevíte na
KOSTKA Active

 


 

 reklama Facelift koloběžek Yedoo Alloy je tady

,
 1. #1 lubosc 12. 6. 2020 - 10.27

  krasne klamani tělem u posledni tabulky energeticke spotreby :))
  23km/h u kolobezky je hodne rychla zavodni jizda u chuze odpovida tak 7-8 km /hod
  u behu 14-18 km /hod
  u kola (silnicni) 35-50 km/h
  ona ta energeticka spotreba v porovnatelnych vykonech je pak nekde jinde ale proč radsi neblbnout lidi ve prospech koloběžky 🙂 jinak dobrej članek

 2. #2 Zdenek 13. 6. 2020 - 10.07

  U kalorických tabulek v aktivitách se uvádí tyhle hodnoty:
  Jízda na koloběžce 12 km/h 0,14 kcal/kg/min
  Jízda na koloběžce 15 km/h 0,15 kcal/kg/min
  Jízda na koloběžce 16 km/h 0,16 kcal/kg/min
  Jízda na koloběžce 18 km/h 0,18 kcal/kg/min
  Jízda na kolobežce 20 km/h 0,20 kcal/kg/min
  Jízda na koloběžce 23 km/h 0,21 kcal/kg/min

  https://www.kaloricketabulky.cz/tabulka-aktivit

 3. #3 Lindner Petr 14. 6. 2020 - 09.33

  lubosc:
  Nejsem si jistý, jestli tabulka na konci má za úkol někoho klamat tělem. Je to prostě přehled energetické spotřeby při různých aktivitách. Stejně by se dalo přistupovat k vašemu tvrzení – 23 km/h na koloběžce může být rychlá závodní jízda, stejně jako to může být rychlá kondiční jízda – záleží na profilu tratě. Například na Blanenské desítce závodníci běžně přesahují průměr 30 km/h. Protože je to prostě placka 🙂
  Zdeněk:
  Koukal jsem na tu tabulku, a hodnoty u koloběžek jsou tam mnohem vyšší než jsi vypsal do komentáře 🙂

 4. #4 Martin 15. 6. 2020 - 10.05

  Tak studii nechala vypracovat firma KOSTKA – kolobka, s.r.o., takže je jasný k jakým závěrům se muselo dopracovat. Netvrdím, že to není pravda, jen je dobrý to brát se zdravou dávkou skepticismu.

  ad Lindner Petr: Koukni v jakých je to jednotkách (kJ vs kcal), pak to bude sedět.

  ad lubosc: Na kole, koloběžce i při běhu dokážu za stejný časový úsek spálit stejné množství energie jen při tom ujedu jinou vzdálenost, záleží na tom jak do toho dupu. Takže tabulka je velmi orientační a tak bych se k ní mělo i přistupovat.

 5. #5 Lindner Petr 15. 6. 2020 - 10.13

  Martin: Ooops! díky za upozornění záměny jednotek. Omlouvám se tímto Zdeňkovi.

 6. #6 Zdenek 15. 6. 2020 - 21.40

  Petr: V poho. 🙂
  Jinak takto je to orientačně, pro ty co by to hledali:
  1 kcal (kilokalorie) = 1000 cal (kalorií) = 4185 J (joule) = 4,185 kJ (kilojoule)
  a obráceně
  1 KJ (joule) = 1000 J (joule) = 239 cal (kalorií) = 0,239 kcal (kilo kalorií)

 7. #7 Bretislav 29. 6. 2020 - 09.44

  V dobe pedelecú a e-scootrú je snad zajimavejsi ríci:
  1J=1Ws=1Nm=10 000 kerg
  nebo-li v “hodinách”
  1kWh=3,6MJ pro výkon
  1kcal/h=1;163 W

(nebude zveřejněn)


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Rozumím