Kostka Rebel Max Kid (G5) – 20 years limited edition | Foto Kostka - kolobka