Zasunuté nářadí je v rámu uchycené natěsno pomocí gumové obruby. Proto za jízdy nehrká, necinká ani nevibruje