Stavba karbonové terénní koloběžky 29/29" – Golem | Foto Maroš Lenčéš