Snowjack pro dìti starší sedmi let? Naše Anièka má 4,5 – a nemìla jediný problém. Staèí snížit øidítka