Kostka Mushing Racer Max (G5) | Foto Kostka - kolobka