Kostka Tour Max (G7) | Autor první části testu za řídítky Tourky G7 | Foto Kateřina Nováková