Přední silniční karbonová vidlice má ještě trochu „fóra“, vešel by sem i širší plášť