Hlas lidu koloběžkového dle ankety Yedoo

O statistikách, vyhodnocených ať už na základě systematického sběru dat, nebo třeba díky „obyčejné“ anketě, koluje spousta přísloví, jež mají snad ve všech případech negativní konotace. Nic to však nemění na tom, že jinak, nežli dotazováním lidí, se jejich názory nedozvíte. Takže ať si o anketách myslí kdo chce co chce, jistou míru relevance jim upřít nelze. To platí také pro koloběžkovou anketu, kterou v loňském roce oslovila lidi postižené koloběžkami firma Yedoo.

 

Vox populi

Výsledky prvního dotazování, které vám nyní s laskavým svolením firmy Yedoo předkládám, vznikly na základě odpovědí 300 koloběžkářů, což vzhledem k našemu minoritnímu zastoupení považuji za vcelku významný vzorek se slušnou vypovídající hodnotou. Anketa je nicméně stále otevřená, takže přispět svými hlasy, pokud jste se jí ještě nezúčastnili, můžete i nadále. Za vašich pár minut času s tím strávených, může být – pro tři vylosované účastníky ankety – odměnou kromě dobrého pocitu také výhra v podobě knihy Honzy Vláška GIRO 100 na koloběžce a jiné příběhy.

Na co se koloběžkový dotazník Yedoo ptá, a co z dosavadních výsledků vyplývá? Pojďme si jednotlivé otázky – a samozřejmě také odpovědi – probrat jednu po druhé postupně.

Životní setkání

„Kde jste se poprvé setkal/a s dospěláckou koloběžkou?“ – to je první anketní otázka. Není divu, že část respondentů (14,2 %), ji měla spojenou s dětskými léty (byť v otázce je pojem „dospělácká koloběžka“), ovšem s více než čtvrtinovým podílem dominuje odpověď „U kamaráda/ky“.

Odpovědi na otázku „Kde jste se poprvé setkal/a s dospěláckou koloběžkou?“ | Zdroj Yedoo
Odpovědi na otázku „Kde jste se poprvé setkal/a s dospěláckou koloběžkou?“ | Zdroj Yedoo

Nejčastější odpověď ukazuje na jakýsi komunitní charakter koloběžkového sportu nebo chcete-li koloběžek jako koníčka. Ponětí o koloběžkách se s jistou nadsázkou přenáší jako lidová slovesnost „od úst k ústům“ :-) Je také dobře, že koloběžky budí pozornost na cyklostezkách, a to, že svoji roli hrají také online kanály, můžeme brát jako samozřejmost – bez nich by to v dnešní době snad ani nešlo. 

Jenom poznámka: K interpretaci výsledků je třeba dodat, že účastníci ankety měli (a mají stále) možnost zvolit u všech otázek až tři odpovědi. Kvůli tomu není možné takto jednotlivě prezentované odpovědi například sčítat v rámci nějakých logických kategorií. Ale to snad zase tam moc nevadí.

Důvody a účely

Velmi zajímavě vychází výsledky dotazování na důvody pro pořízení koloběžky. Pouhých necelých 11 % účastníků ankety ji bere jako alternativní dopravu – pro většinu ostatních je tento stroj zdrojem zdravého pohybu. A to je super! Mimochodem, jedna z odpovědí také zněla: „Odlišit se, být zajímavější, vystoupit z davu“. V grafu ji však nevidím, takže exhibicionisté nejspíš vymřeli ;-)

Odpovědi na otázku „Z jakého důvodu jste si pořídil/a koloběžku?“ | Zdroj Yedoo
Odpovědi na otázku „Z jakého důvodu jste si pořídil/a koloběžku?“ | Zdroj Yedoo

V podobném duchu jako u předchozí otázky, vyznívají také odpovědi na dotaz „Za jakým účelem koloběžku nejčastěji využíváte?“ Zde se sice už ve větší míře koloběžka objevuje v roli dopravního prostředku (13 % cesty do práce, školy; 8,5 % přesuny v rámci obce), stále však převažuje využití pro volný čas, sport, relaxaci, kondiční jízdy, trénink. Je to zkrátka zábava…

Odpovědi na otázku „Za jakým účelem koloběžku nejčastěji využíváte?“ | Zdroj Yedoo
Odpovědi na otázku „Za jakým účelem koloběžku nejčastěji využíváte?“ | Zdroj Yedoo

Zde mi dovolte jednu vsuvku. Hodnota 8,5 %, reprezentující „přesuny v rámci obce“, je velmi smutný údaj, i když dalších 13 % cest do práce či školy to trochu vylepšuje. Za mě osobně ale tato nízká čísla jasně vypovídají o stavu komunikací ve městech a přístupu obcí k takzvané cyklodopravě, do níž se řadíme i my koloběžkáři. Bylo by to téma na samostatný, nijak povzbudivý článek, ale to teď nebudu otevírat. Jenom za sebe suše konstatuji, že po Brně už skoro na koloběžce nejezdím. Je to občas doslova o život. Tedy ono je to na silnicích obecně o hubu. Ale kde jinde chcete jezdit, nejste-li vysloveně specialisté na terén? Cyklostezek je u nás jako šafránu, a tam, kde jsou, je okupují kromě cyklo-lidí navíc ještě chodci, maminky s kočárky (a/nebo psy), inlajnisté a další. K ničemu… :-(

Od technických parametrů k recenzím (a velikosti kol)

Poslední graf, který „vypadl“ z koloběžkové ankety firmy Yedoo mě velmi potěšil. Otázka zní: „Čím jste se při výběru koloběžky nejvíce řídili?“ a téměř 10 % lidí odpovědělo „Recenzemi“. Vím, není tam napsáno „Recenzemi na Přibližovadlech“. Ale tak nějak si říkám, že nějaké to procento z procenta by se Přibližovadel týkat mohlo. Navíc dalších skoro 6 % obsadila odpověď „Rada, doporučení odborníka“. Dobře, o slově odborník se můžeme hádat, ale rady poskytuju někomu neustále. (Diagnóza: zbytnělé ego :-))

Odpovědi na otázku „Čím jste se při výběru koloběžky nejvíce řídili?“ | Zdroj Yedoo
Odpovědi na otázku „Čím jste se při výběru koloběžky nejvíce řídili?“ | Zdroj Yedoo

Převažující odpovědi typu „Využití koloběžky“ či „Technické parametry“ jsou logické, zajímavé je ale také nezanedbatelné procento parametru „Velikost kol“. Škoda, že se nedozvídáme, jakou velikost respondenti upřednostňují. Asi budu muset na Přibližovadlech taky obnovit ankety :-)

Detaily u zdroje

Čtyři grafy, které jste zde viděli, jsou jenom částí výsledků koloběžkové ankety. Podrobnosti najdete v článku na blogu Yedoo, na jehož konci si můžete kliknout na odkaz se samotnou anketou a taktéž sdělit svoje názory a zkušenosti z koloběžkování. Pokud jste to tedy už neudělali, a nejste tedy spoluautory výsledků, publikovaných v tomto článku.

Sdílej:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *