Podrobná pravidla soutěže 10 let Přibližovadel.cz


1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže 10 let Přibližovadel.cz (dále pouze soutěž) je Petr Lindner, provozovatel webu Priblizovadla.cz, se sídlem Bellova 11, 623 00 Brno, IČO 65772512.

2. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá od 21. 8. 2021 do 21. 9. 2021.

3. Specifikace soutěže
Soutěž je tipovací, účastníci musí odpovědět na soutěžní otázku: Kolik komentářů bylo na webu Priblizovadla.cz vloženo ke všem článkům celkem od 21. 8. 2011 do 21. 8. 2021? Svůj tip soutěžící zapisuje v soutěžním formuláři na této adrese.

4. Výhry
Soutěžící, jehož tip bude nejbližší skutečnému počtu vydaných článků (nebo určí přesný počet), obdrží koloběžku Kostka Tour Max (G6) a výroční sportovní tričko Přibližovadla.cz. 

Soutěžící, jehož tip bude druhý nejpřesnější, obdrží koloběžku Yedoo Steel S2620  a výroční sportovní tričko Přibližovadla.cz. 

Soutěžící na 3. místě obdrží značkovou sadu nářadí Victorinox BikeTool, a výroční sportovní tričko Přibližovadla.cz. 

Účastníci na 4. a 5. místě obdrží výroční sportovní tričko Přibližovadla.cz.

Pokud více účastníků odpoví na soutěžní otázku přesně, získává první cenu ten, který ji určil jako první, další pak získávají ceny podle pořadí, v jakém soutěžní otázku uhádli.

5. Účastníci soutěže

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, které v čase konání soutěže odpoví na soutěží otázku v soutěžním formuláři na adrese.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito podmínkami soutěže, a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci.

6. Další ujednání
Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, ročník narození, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. 

Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení a zveřejnění jména výherce a města jeho bydliště (vzor: Jan Novák, Praha) ve vyhlášení výsledků soutěže na webu Priblizovadla.cz a na facebookové stránce https://www.facebook.com/priblizovadla, plus na webových a facebookových stránkách sponzorů soutěže, společností Kostka – kolobka a Yedoo: www.kostkakolobezky.cz, https://www.facebook.com/KOSTKAkolobezky/, Yedoo.eu, https://www.facebook.com/yedoo.eu/.

Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

Výhru nelze zaměnit za hotovost.

V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

7. Práva a povinnosti organizátora
Bude-li k tomu vážný důvod, vyhrazuje si organizátor právo změnit pravidla soutěže, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny nebo nesprávně uvedené poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.