Křišťálová koule Přibližovadel… 3. díl – (opomíjené) hlavové složení

Kdybychom udělali anketu s otázkou „Které komponenty koloběžky řadíte mezi nejdůležitější?“, určitě by se ve výsledcích objevily náboje, brzdy, samozřejmě rám nebo třeba pláště čili obutí. Ale vůbec si nejsem jistý, kolik lidí by za důležitou komponentu označilo (také) hlavové složení. Je to natolik samozřejmá součást stroje, že se ani nezamýšlíme nad jeho významem, byť ona zde samozřejmě jakási nezanedbatelná důležitost hlavového složení je. Nicméně jsme v rubrice Křišťálová koule, tak se pojďme také zamyslet nad možným vývojem a budoucností „hlávka“. I když… ona ta budoucnost do jisté menší míry už nastala.

 

Hlavové složení vlastně představuje jakýsi kloub, v němž se koloběžka láme… no dobře, tak sofistikované to zase není – „hlávko“ zkrátka zajišťuje otáčení řídítek proto, abychom nemuseli jezdit pořád jen rovně :-) V závislosti na nastavení jeho úhlu a následném ofsetu vidlice, se jím pak do značné míry ovlivňují jízdní vlastnosti – ovšem o tomto aspektu nyní psát nechci. Naopak bych rád trochu mudroval o pevnosti či tuhosti hlavového složení z pohledu jeho konstrukce a o dalších parametrech a jejich využití. Protože jak už to bývá, neexistuje jedno hlavové složení, ale několik typů „hlávka“.

Hlávko kam se podíváš


Závitové hlavové složení

Závitovým se nazývá kvůli závitu na konci krku vidlice, díky kterému je vidlice dotažená plochou maticí s kontramatkou. Toto řešení ponechává krk vidlice dutý/otevřený – pro zasunutí představce. Díky tomuto provedení je možné rychle – po povolení jednoho centrálního šroubu představce – v nějaké omezené míře (obvykle cca ±50 mm) měnit výšku představce (jeho zasunutí v krku vidlice) a tím i výšku řídítek.

Závitové hlavové složení koloběžky K-bike K5
Závitové hlavové složení koloběžky K-bike K5

Jak je vidět z fotografie, ložiskové misky hlavového složení jsou nalisované z vnějšku hlavové trubky. Závitové hlavové složení se vyrábí ve dvou běžných rozměrech – jednopalcové a větší o průměru 1 1/8″.

Jde o technologicky nejstarší řešení s věnečkovými ložisky, které se používá v podstatě už jen u malých nebo dětských koloběžek. Jde ale o lety prověřenou konstrukci hlavového složení, které je navíc levné. Někteří výrobci jej také preferují právě kvůli snadnému nastavení výšky řídítek.

Zde je dobře vidět, jak se trubka představce zasouvá do krku vidlice, ukončeném maticí a pojistnou kontramatkou. Pod nimi je pak horní ložisková miska.
Zde je dobře vidět, jak se trubka představce zasouvá do krku vidlice, ukončeném maticí a pojistnou kontramatkou. Pod nimi je pak horní ložisková miska.

Hlavové složení A-head (základní)

Všechny další typy hlavového složení jsou typické absencí závitu na konci krku vidlice. Že to celé drží pohromadě představec, umístěný na konci krku vidlice, je asi všem jasné. Otázkou zůstává, jak se nastavuje správné dotažení ložisek, tedy jak je představec stažený k vidlici. Zkušení znají klíčové slovo ježek. Což je rozpěrný ocelový prvek, který je naklepnutý shora v dutině krku vidlice (karbonové vidlice s karbonovým krkem používají jiný druh/princip ježka). Ježek je opatřený závitem pro centrální šroub, který jde shora přes víčko krku vidlice/představce. 

Ježek do krku vidlice | Zdroj foto Force
Ježek do krku vidlice | Zdroj foto Force

Při montáži je tedy třeba nejprve s povolenými hlavními šrouby představce právě pomocí centrálního šroubu citlivě nastavit dotažení (stažení ložisek) vidlice, a poté zajistit hlavními šrouby představce. 

U běžného A-head hlavového složení jsou ložiskové misky velikosti 1 1/8″ stejně jako u závitového „hlávka“ nalisované vně hlavové trubky. Ložiska mohou být jak věnečková, v současné době byste ale častěji měli v A-head hlávku potkat spíše průmyslová ložiska.

Hlavové složení typu A-head na koloběžce Kostka Tour Max (G6) 
Hlavové složení typu A-head na koloběžce Kostka Tour Max (G6)

Vzhledem k odlišné konstrukci představce se v tomto případě také jinak pracuje s výškou řídítek. Každý výrobce (většina) ponechává v sériovém provedení koloběžky delší krk vidlice nad horní miskou představce. No pak už je na jezdci, jestli tuto výšku představce ponechá, nebo ji případně sníží. Pro počáteční pokusy se snižováním doporučuji prozatím neřezat krk vidlice – nechat jej čouhat nahoru.

Až si budete jistí, že vám nižší výška vyhovuje, můžete vzít pilku na ocel a přečnívající krk zkrátka ufiknout :-)
Až si budete jistí, že vám nižší výška vyhovuje, můžete vzít pilku na ocel a přečnívající krk zkrátka ufiknout :-)

Aniž bych dělal nějakou přesnější rešerši, troufám si tvrdit, že základní A-head hlavové složení s ložiskovými miskami vně hlavové trubky, je v současné době (2. pol. roku 2021) nejpoužívanějším hlavovým složením u koloběžek. Ale… začíná se blýskat na ještě lepší časy :-)


Semi-integrované hlavové složení

Oním blýskáním myslím samozřejmě semi-integrované hlavové složení. Opět jde o „hlávko“ typu A-head, ovšem s tím rozdílem, že ložiskové misky jsou vložené dovnitř hlavové trubky. Ta musí mít samozřejmě patřičně větší průměr nežli u konvenčního A-headu. Což například Mibo vyřešilo u ocelového modelu Revoolution jednoduše prostě tlustou trubkou.

Semi-integrované hlavové složení Mibo Revoolution
Semi-integrované hlavové složení Mibo Revoolution

Hlavová trubka semi-integrovaného „hlávka“ ale samozřejmě může vypadat i elegantněji nežli „futuristické“ Revúčko. To už delší dobu dokazují hliníkové Kickbiky, které mimochodem byly – pokud mě paměť neklame – také vůbec prvními koloběžkami, které tento typ hlavového složení začaly používat. Podobně jsou na tom taktéž hliníkové modely Yedoo Trexx či Wolfer, Yedoo však používá semi-integrované „hlávko“ i u ocelové Steelky S2620, a najdete ho třeba i u terénní/musherské Kostky Mushing Racer Max (G6).

Semi-integrované hlavové složení koloběžky Kickbike Cross Fix
Semi-integrované hlavové složení koloběžky Kickbike Cross Fix

Teď budu trochu spekulovat, protože to, co napíšu, nemám podpořeno exaktním testem či meřením, nicméně jdu do toho. Osobně se domnívám, že semi-integrované hlavové složení poskytuje oproti konvenčnímu A-headu s ložiskovými miskami vně hlavové trubky vyšší pevnost. Přesněji možná spíše menší náchylnost na nechtěné vůle. Řeč je o vůlích, které by mohly způsobovat byť jen minimální předozadní pohyb vidlice (při správně utaženém hlavovém složení). Ložiskové misky semi-integrovaného „hlávka“, které jsou de facto celé zapuštěné dovnitř hlavové trubky, mají z mého pohledu mnohem menší předpoklad nechtěné vůle nežli misky nalisované vně hlavové trubky u konvenčního A-headu.

U přední vidlice fakt nechcete žádné vůle tohoto typu, které sice mohou být jen mikroskopické, ale „na páce“ – na délce vidlice k ose kola – se zvětší. Čím delší „vidle“ (větší přední kolo), a čím vyšší rychlost stroje, tím je zde větší nebezpečí nechtěných vibrací, které přinejmenším snižují jízdní komfort, v horším případě znamenají nebezpečí nehody. O brzdění z vyšších rychlostí pak ani nemluvě.

Jen dodávám, že na tom všem se také podílí délka hlavové trubky (delší je lepší), a do jisté míry také geometrie „hlávka“ čili to, v jakém úhlu je přední vidlice „položená“.

No a konečně, semi-integrované hlavové složení, respektive toto provedení včetně hlavové trubky, je také z pohledu designu elegantnější. Možná snad kromě zmíněného Revoočka, kde hlavová trubka stejného průměru po celé délce působí trochu hamatně :-)

Také nový hliníkový Crussis One využívá semi-integrovaného hlavového složení, které trochu vypadá jako tapered, ale není to tapered – viz dále
Také nový hliníkový Crussis One využívá semi-integrovaného hlavového složení, které trochu vypadá jako tapered, ale není to tapered – viz dále

Poznámka:
Existuje také integrované hlavové složení, což je obdoba semi-integrovaného „hlávka“ s tím rozdílem, že integrované hlavové složení nemá ložiskové misky – ložiska jsou vložená do vyfrézovaných nebo vysoustružených osazení, vytvořených přímo na obou koncích hlavové trubky. Nevím ale o tom, že by tento typ hlavového složení používala nějaká koloběžka.


Tapered hlavové složení

Tapered v angličtině znamená zúžený, přičemž ve významu tohoto hlavového složení je lepší tento pojem vnímat obráceně – jako rozšířený nebo kuželovitý. Jde o modifikaci semi-integrovaného „hlávka“, které však má rozdílnou velikost ložisek. Nahoře zůstalo 1 1/8″ ložisko, dole – kde je hlavové složení více namáhané – je použité ložisko většího průměru 1,5″. 

Tapered hlavová trubka Kickbiku Cross 29er | Zdroj foto Kickbike
Tapered hlavová trubka Kickbiku Cross 29er | Zdroj foto Kickbike

V tomto případě musíte mít samozřejmě také tapered přední vidlici, která má taktéž patřičně upravenou (rozšířenou) spodní část osazení pro ložisko hlavového složení. To ale není žádný problém, protože výrobci vidlic tento typ „hlávka“ podporují. Zejména pak kvalitní odpružené vidlice se snad všechny vyrábí v tapered provedení.

U koloběžek využívá „pravé“ tapered hlavové složení opět Kickbike u svého zaoceánského parníku Cross 29er, a pak karbonové modely Kostka CTi nebo Idea Strnadel.

Tapered hlavová trubka karbonové Kostky CTi | Zdroj foto Kostka - kolobka
Tapered hlavová trubka karbonové Kostky CTi | Zdroj foto Kostka – kolobka

Kromě „pravého“ tapered hlavového složení, se můžete u některých modelů koloběžek setkat také s „hybridním hlávkem“ – jak jsem ho sám nazval. Jde o hlavové složení tvořené semi-integrovanou hlavovou trubkou, která má dole nalisovanou misku pro větší 1,5″ ložisko. Ve finále jde tedy o tapered hlávko, nicméně s jistou – jak jsem psal výše, exaktně neověřenou domněnkou – větší náchylnosti k (mikroskopické) vůli vlivem nalisování ložiskové misky vně hlavové trubky. 

Toto řešení lze využít v podstatě na každém rámu koloběžky se semi-integrovaným hlavovým složením, sériově s ním takto pracuje „velký Wolfr“ – Yedoo Wolfer RS.

„Hybridní“ tapered hlavové složení Wolfra RS
„Hybridní“ tapered hlavové složení Wolfra RS

Ještě k mojí pevnostní domněnce: Na Wolfru RS s „hybridním“ tapered hlávkem v poslední době koloběhám de facto výhradně a velmi intenzivně – a žádný neduh, například v podobě vibrací při rychlém sjezdu nebo brzdění z velké rychlosti, jsem nezaznamenal. Ovšem je pravda, že jsem také hlávko dvakrát – vždy po nějakém, řekněme stokilometrovém nájezdu – dotahoval, protože se z jeho útrob ozývalo nepříjemné lupání při zatížení řídítek.

Dobrá zpráva na konec

Myslím, že není potřeba zdůrazňovat, že z prezentovaných – a na koloběžkách používaných – hlavových složení je nejlepší semi-integrované „hlávko“, potažmo pak, typicky u namáhanějších terénních strojů, tapered hlavové složení. 

Stejně jako jsem to psal ve 2. dílu Křišťálové koule Přibližovadel u brzd, v tomto případě minimálně částečně rozhodnou o budoucnosti výrobci předních vidlic. Částečně proto, že například Kostka nebo Mibo si vyrábí přední vidlice sami (alespoň část produkce) – nejsou odkázaní na výrobce třetích stran. Nicméně ti výrobci koloběžek, kteří využívají sériově vyráběné přední vidlice, musí počítat s tím – a já věřím, že s tím i počítají –, že trh se bude tlačit směrem k tapered hlavovému složení. Tedy že vidlice budou mít větší průměr spodní části krku a tudíž v jiném, nežli tapered hlávku použít nepůjdou. Samozřejmě, může to trvat pár let, čas si netroufám odhadovat. Ale myslím, že to přijde. Pokud se ovšem mezitím nevymyslí nějaká nová vychytávka :-)

Jde to třeba i takto :-) Ale to je specifický stroj – K-bike K2 – čtěte zde
Jde to třeba i takto :-) Ale to je specifický stroj – K-bike K2 – čtěte zde

Když se vrátím k úvodnímu označení hlavového složení za jednu z nejdůležitějších komponent koloběžky, pak na úplný závěr mám ještě jeden příjemný dodatek – „hlávko“ je zároveň také v podstatě bezúdržbové čili nemusíte se o něj nijak starat. Pokud je tedy správně seřízené už od počátku provozu stroje. Každopádně není třeba ho pravidelně mazat, seřizovat vůle, vyměňovat olej či chladicí kapalinu. Občas není špatné zkontrolovat utažení šroubových spojů, ale to je asi tak všechno. Vybouchané povolené hlávko nechcete, protože to nevede nikam jinam než k úrazu. 

Toš tak :-)

Sdílej:

Jeden komentář

  1. Integrovaný ložiska přímo do rámu má Kostka CTi, ale bohužel se to jen jako tapered tváří, jelikož vidle má dříve běžnej ahead 1,8″ krk a dole rozšiřující podložku pro ložisko 1,5″.
    Jinak hlavní výhoda tapered krku vidle je jeho kónickej tvar a s větším průměrem krku vidlice přichází samozřejmě vyšší tuhost a taková vidlice mezi spodním a horním ložiskem v hlavové trubce mnohem méně pruží!!!
    No a jelikož karbon (potažmo oproti oceli i hliník) je zářnou ukázkou výhody, kdy se zvětšujícím průměrem můžete ubrat na průřezu aniž byste snížili tuhost, tak je to i lehčí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.